Struktura kapitału zakładowego INDEXMEDICA S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie akcji

Udział w ogólnej liczbie głosów

Sebastian Kamiński

3 164 187

3 659 188

45,74%

46,22%

Krzysztof Kwiecień

3 156 007

3 651 006

45,63%

46,11%

pozostali

596 986

606 986

8,63%

7,67%

RAZEM

6.917.180

7.917.180

100%

100%

 

 

 

 

 

seria A

1.000.000

2.000.000

14,46%

25,26%

seria B

300.000

300.000

4,34%

3,79%

seria C

1.300.000

1.300.000

18,79%

16,42%

seria D

4.317.180

4.317.180

62,41%

54,53%

RAZEM

6.917.180

7.917.180

100%

100%