2011 – inwestycje w sprzęt; dzięki dotacji ze środków unijnych (Oś Priorytetowa 2 „Gospodarka Regionalnej Szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  została uruchomiona Cyfrowa Pracownia Obrazowania Radiologicznego, w tym zakupiony został najnowszej generacji tomograf komputerowy o wysokiej rozdzielczości CS KODAK 9300 oraz zestaw do radiowizjografii cyfrowej tej samej firmy.


2010 – przekształcenie formy prawnej w spółkę akcyjną;


2009 – powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


2008 – uzyskanie międzynarodowego certyfikatu jakości na zgodność z normą ISO 9001 w zakresie usług stomatologicznych, wydanego przez TUV Rheinland InterCert


2007 – uruchomienie placówki wraz z nowoczesną pracownią RTG, pierwsi pacjenci z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii


2006 – rozwój działalności w zakresie pozyskiwania zagranicznych pacjentów, założenie nowej spółki


2005 – współpraca biura podróży INDEX z gabinetem stomatologicznym ABCDENT – pośrednictwo w pozyskiwaniu pacjentów niemieckich, brytyjskich i irlandzkich


2004 – udział biura podróży INDEX w targach turystycznych w Berlinie, pomysł na biznes.