Zarząd Indexmedica Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2015

Zarząd Spółki INDEXMEDICA S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 – 13 lutego 2015 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 – 14 sierpnia 2015 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 r.,
– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2014 – 15 maja 2015 r.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2014

Zarząd Spółki Indexmedica S.A. informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2014:

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 – 14 lutego 2014 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 – 15 maja 2014 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 – 14 sierpnia 2014 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014 r.,
– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2013 – 16 maja 2014 r.


Zarząd Indexmedica Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 roku.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2013

Zarząd Spółki Indexmedica S.A. informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów
okresowych w roku kalendarzowym 2013.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane dane jednostkowe za IV kwartał 2012 – 14 lutego 2013 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane dane jednostkowe za I kwartał 2013 – 15 maja 2013 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane dane jednostkowe za II kwartał 2013 – 14 sierpnia 2013 r.,
– skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane dane jednostkowe za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 r..
– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2012 – 24 maja 2013 r.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2012.

Zarząd Spółki Indexmedica S.A. informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów
okresowych w roku kalendarzowym 2012:

Raport kwartalny za I kwartał 2012 – 15.05.2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 – 14.08.2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 – 14.11.2012
Raport roczny – 13.06.2012


Zarząd Indexmedica Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 roku.