Pierwsze zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – pobierz

Drugie zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A – pobierz

PLAN POŁĄCZENIA INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie oraz APX METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach wraz z załącznikami – pobierz

Sprawozdania finansowe INDEXMEDICA S.A. za rok 2012, 2013, 2014 oraz za okres 01.01.2015 – 31.03.2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki INDEXMEDICA S.A. za 2014 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego INDEXMEDICA S.A. za 2014 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki INDEXMEDICA S.A. za 2013 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego INDEXMEDICA S.A. za 2013 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki INDEXMEDICA S.A. za 2012 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego INDEXMEDICA S.A. za 2012 rok – pobierzSprawozdania finansowe APX (W przypadku APX jako, że jest to podmiot, który działała krócej udostępniamy w/w dokumenty za okres funkcjonowania):

  • Sprawozdanie finansowe za okres 26.11.2013 – 30.11.2014 – pobierz
  • Sprawozdanie finansowe za okres 01.12.2014 – 31.03.2015 – pobierz

Sprawozdanie zarządu INDEXMEDICA S.A. uzasadniające połączenie – pobierz

Sprawozdanie komplementariusza spółki APX uzasadniające połączenie – pobierz

Opinia biegłego z badania Planu Połączenia – pobierz