Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 14.07.2015
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 lipca 2015 roku – pobierz
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2015 roku
Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2015 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 lipca 2015 roku – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 16 kwietnia 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2015
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku – pobierzZarząd Spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje:
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku w Krakowie oraz projekty uchwał i formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał ZWZ 10.06.2015
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Formularze do głosowania przez pełnomocnika
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 18.05.2015
Treść uchwał wraz z wynikami głosowań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku –  pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2015 r. w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 15 maja 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Sprawozdania, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, są zawarte w raportach rocznych – jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2014.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2015 r. w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 16 kwietnia 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26.06.2014

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku – pobierz


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 roku

Zarząd Indexmedica Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 roku w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 30 maja 2014 roku:

Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Sprawozdania, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, są zawarte w raportach rocznych – jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2013.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20.06.2013

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz