Zarząd Spółki

Krzysztof Kwiecień
Prezes Zarządu
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Jest współzałożycielem Biura Podróży Index oraz współtwórcą i współwłaścicielem grupy firm z branży nieruchomości, działających w Krakowie pod marką Metropolis.


Sebastian Kamiński
Wiceprezes Zarządu
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Studiował na Westfalische Wilhelms Universitaet w Muenster.
Jest współzałożycielem Biura Podróży Index oraz współtwórcą i współwłaścicielem grupy firm z branży nieruchomości, działających w Krakowie pod marką Metropolis.


Rada Nadzorcza

Dr Sławomir Wyciślak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan dr Sławomir Wyciślak jest pracownikiem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor nauk ekonomicznych).
Pan dr Sławomir Wyciślak pracuje jako konsultant współpracujący zarówno z firmami międzynarodowymi, jak i jednostkami administracji publicznej.
Pan dr Sławomir Wyciślak jest autorem lub współautorem około 60 opracowań eksperckich.


Barbara Gruszka

Pani Barbara Gruszka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Barbara Gruszka była pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od 1980 roku Pani Barbara Gruszka zajmowała stanowiska kierownicze w dziale księgowości w Astor S.A., a obecnie w Rotsa Sales Direct.


Anna Drabik-Trojanowska

Pani Anna Drabik-Trojanowska jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo, Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz zdała egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. W toku kariery zawodowej pracowała w krakowskich kancelariach adwokackich, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego.


Dagmara Kamińska

Pani Dagmara Kamińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na wydziale filologia angielska. Ponadto Pani Dagmara Kamińska ukończyła studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na wydziale historii. Pani Dagmara Kamińska pracuje jako nauczyciel i tłumacz języka angielskiego.


Ewa Kwiecień

Pani Ewa Kwiecień jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Ewa Kwiecień pełniła funkcje dyrektorskie w AON Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (międzynarodowy broker ubezpieczeniowy) oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowe AVIVA. Pani Ewa Kwiecień posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.