Anna Przeklasa- Muszyńska DDS, MD PhD

W roku 1990 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1997 roku uzyskała specjalizację w zakresie anestezjologii I intensywnej terapii. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2004 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe “Medycyna bólu”. Od 1992 roku pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Badania I Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii I Intensywnej Terapii. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, leczenia bólu I anestezjologii dla lekarzy I studentów. Prowadzi również wykłady na kursach I studiach organizowanych przez Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii . Doktor Anna Przeklasa – Muszyńska opublikowała 120 prac naukowych w polskich I zagranicznych czasopismach. Jest autorką licznych doniesień prezentowanych na krajowych I zagranicznych zjazdach, dotyczących tematyki postępowania okołooperacyjnego w chirurgii głowy I szyi, leczenia bólu ostrego I przewlekłego. Należy do Polskiego Towarzystwa Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania I Leczenia Bólu oraz International Assosiation for the Study of Pain.

 
+48 690 808 840
office@indexmedica.eu
30 years of experience